MælkebøttenMælkebøtten er Boligforeningen P.M.’s boligsociale projekt.
 
Projektet har til huse i fælleshuset på Niels Bohrs Plads 10 og formålet er, bredt sagt, at skabe social trivsel for beboerne i et boligområde, der generelt er socialt belastet i forhold til kommunegennemsnittet. 
At mobilisere til beboeraktivitet og medborgerskab, at tage udgangspunkt i beboernes egne ressourcer, initiativer og behov –kort sagt beboerinddragelse - er måden Mælkebøtten arbejder på. Det er udfordringen, opgaven og metoden!
 
Mælkebøtten er Boligforeningen P.M.’s måde at tage ansvar og arbejde for at forbedre livsvilkårene for beboerne i boligforeningens afdelinger. Der er lavet et projektkontor i Fælleshuset, og dette er drivhuset for beboernes egne initiativer.
 

Det sociale projekt skal arbejde indenfor fem temaer:
  • Social trivsel, netværk og fællesskaber
  • Sundhed
  • Integration/inklusion
  • Uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning
  • Image