Betingelser for tilmelding


Betingelser for tilmelding
Alle der er fyldt 15 år, kan blive skrevet op til en bolig.
Indmeldelsen er personlig, dvs. du godt kan blive skrevet op sammen med ægtefælle eller samlever, men det er personen der har udfyldt ansøgningen, der er ”indehaver” af medlemsskabet.
Medlemskabet kan ikke umiddelbart overdrages til den anden part, f.eks. hvis du bliver skilt eller samlivet ophører. Dog kan ægtefæller overtage medlemskabet efter hinanden i tilfælde af dødsfald.


Betaling
Det koster kr. 250.- at blive indmeldt første gang, derefter skal der indbetales kr.150,- årligt i ajourføringsgebyr, for at bevare dit medlemskab og dermed din anciennitet i Boligforeningen P.M. Det koster ikke ekstra at få fremsendt tilbud.
Får du en bolig, slettes du automatisk som søgende, men du bevarer stadigt dit medlemskab. For at bevare ancienniteten, skal der betales et årligt ajourføringsgebyr.
Det samme gælder hvis man opsiger sin lejlighed. Betales det årlige ajourføringsgebyr ikke, vil du modtage en påmindelse. Betales denne heller ikke, slettes du permanent fra Boligforeningens medlemskartotek.


Ny adresse
Det er dit ansvar, at meddele os din nye adresse når du skifter. Dette gælder for alle medlemmer og/eller boligsøgende i Boligforeningen P.M.
Boligforeningen får ikke automatisk besked om din nye adresse fra Folkeregistret.

Det er meget vigtigt, at din personlige profil hele tiden er fyldestgørende og ajourført, så boligtilbud m.m når frem til dig.

Fortrydelsesret
Ved online betaling har du ingen fortrydelsesret, fordi varen bliver leveret til dig med det samme, du har gennemført en betaling.