Afdelingsbestyrelse

Da flere af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne har valgt at trækkes sig fra afdelingsbestyrelsen i afdeling 15, er afdelingsbestyrelsen fra dags dato blevet opløst.

I har som beboere mulighed for at vælge ny afdelingsbestyrelse på afdelingsmødet i september 2020.